Privacy en Disclaimer

Way of Life Guiding, gevestigd aan Dreef 69, 4813 EE Breda, neemt jouw privacy serieus en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.wayoflifeguiding.com

Postadres
Dreef 69, 4813 EE Breda

Chantal Marijnissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Way of Life Guiding. Zij is te bereiken via info@wayoflifeguiding.com of 06 – 41 43 15 14.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Way of Life Guiding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wayoflifeguiding.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Way of Life Guiding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Way of Life Guiding analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Way of Life Guiding volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Way of Life Guiding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Way of Life Guiding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn voor bezoekers van onze website:

 • Internetbrowser en apparaat type > Bewaartermijn > 2 jaar na laatste bezoek > Reden > verbeteren van website.
 • Locatiegegevens > Bewaartermijn > 2 jaar na laatste bezoek > Reden > verbeteren van website.
 • IP-adres > Bewaartermijn > 2 jaar na laatste bezoek > Reden > verbeteren van website.
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) > Bewaartermijn > 2 jaar na laatste bezoek > Reden > verbeteren van website.

Bewaartermijn voor relaties die op onze mailinglijst staan:

 • Voornaam en mailadres > Totdat relatie zich afmeldt van mailinglijst > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding activiteiten voor onbepaalde tijd.

Bewaartermijn voor personen die een contactformulier invullen:

 • Voornaam > Bewaartermijn > tot 1 jaar na aanvraag > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding aanbod.
 • Achternaam > Bewaartermijn > tot 1 jaar na aanvraag > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding aanbod.
 • Telefoonnummer > Bewaartermijn > tot 1 jaar na aanvraag > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding aanbod.
 • Email adres > Bewaartermijn > tot 1 jaar na aanvraag > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding aanbod.
 • Skype-adres > Bewaartermijn > tot 1 jaar na aanvraag > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding aanbod.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens van klanten:

 • Voor- en achternaam > Bewaartermijn > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding activiteiten.
 • Geslacht > Bewaartermijn > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding activiteiten.
 • Geboortedatum > Bewaartermijn > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding activiteiten.
 • Geboorteplaats > Bewaartermijn > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding activiteiten.
 • Adresgegevens > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding activiteiten.
 • Telefoonnummer > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding activiteiten.
 • E-mailadres > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding activiteiten.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding activiteiten.
 • Locatiegegevens > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding activiteiten.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding activiteiten.
 • Bankrekeningnummer > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over Way of Life Guiding activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Way of Life Guiding verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Way of Life Guiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Way of Life Guiding gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Way of Life Guiding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Way of Life Guiding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wayoflifeguiding.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Way of Life Guiding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Way of Life Guiding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wayoflifeguiding.com

Voor het sturen van nieuwsbrieven werken we met Active Campaign.
Lees hier het privacy beleid van Active Campaign.

Voor het verwerken van betaalgegevens en financiële administratie werken we met Moneybird.
Lees hier het privacy beleid van Moneybird.

Disclaimer: Informatie op wayoflifeguiding.com

Way of Life Guiding kan niet garanderen dat de informatie op deze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kun je aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin is Way of Life Guiding aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op alle gebruikte beelden en teksten op deze site is het Nederlandse auteursrecht van toepassing. Wil je iets gebruiken vraag dan altijd toestemming.

Mocht je informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan onverhoopt het copyright bij jou ligt, meld dit dan via info@wayoflifeguiding.com.

Indien je informatie tegenkomt die in jouw ogen niet goed, volledig of actueel is, kun je contact opnemen via info@wayoflifeguiding.com.